Lê minh Châu _ Smart Phones !

07/10/2017 _ Thời trang … !
iPad, iPhone, facebook, tweeter  …
Căn bịnh thời đại này đã được diễn tả một cách ngộ nghỉnh, dịu dàng và tươi mát qua cách nhìn của người bạn ảnh 
Lê minh Châu . 

 

________________
Ảnh Lê Minh Châu


One Response to Lê minh Châu _ Smart Phones !

  1. Avatar daymadi-T
    daymadi-T says:

    Trop fort !