Annexes

ANNEXE_Leica on Web (4)

Muốn tìm tài liệu, không có nơi nào thích hợp hơn là truy lùng mạng. Những tài liệu này nằm rải rác nhiều nơi, tìm kiếm đôi khi rất mất thời giờ.Tôi có thì giờ , tôi gom lại một chổ cho anh dễ tỉm ! Anh thâý cái gì hay, mà không thấy ở Gallery này, xin mail cho tôi để tôi up lên cho mọi người cùng xem!.

Cám ơn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *