Chia sẽ_Hình trong ngày

24/09/2017_ Luang Prabang .

   Hình của bạn ảnh Lê Minh Châu : _
” tự chọn, đầy tô một đô sáu, có xoài và đu đủ ” !