” Hình trong ngày “

12/5/2017 _  Hình này tôi chụp tại một trạm dừng chân _ Aire de repos _ trên trục Xa-lộ A8 Nice-Marseille , với sự đồng ý của ông.
Hinh chụp với lens MS Apoqualia G-28mm/2 / M9

 

 

 


2 comments on “” Hình trong ngày “

  1. ccev says:

    Merci très belle photos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *