Nhớ Phố cỗ Hà-nội

___________________________________

Mat : Leica M9_ 21mm/3.4 Super-Angulon
by daymadi.com _  2013


2 comments on “Nhớ Phố cỗ Hà-nội

  1. CaoDung² says:

    Màù sac’ tuyêt dep tô diêm² thêm su âm’ cung’ cho môt không gian thân mât và riêng tu.

    • daymadi-T says:

      Thật sự nhớ Hà-nội. Tấm hình này mình chụp trong một quán nước khá nổi tiếng về vẻ trang trí gợi lại Hà-nội nét xưa trong thời bao cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *