Chiều thứ hai “Buồn” ! _ Cao-Dũng

  Lạ nhỉ ? Buổi trưa chủ nhật buồn thì đã đành nhưng sao thứ hai chiều lại cũng chẵng thấy vui ?”  Sharing của Cao – Dũng _ Belgium  13/2/2017                                


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *