Londres _ Khởi đầu năm mới 2017

LONDRES _ Những tấm hình đầu tiên của năm 2017 này là của Nomadphotography  gởi từ  Luân Đôn –  Vương quốc Anh .

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *