Ngày 25 Tháng 11

25 tháng 11_ ” Ngày Quốc Tế Chống Bạo Hành đối với  Phụ nữ “

Busts of the Mirabal sisters at the museum in the village of Salcedo, 150 km north of Santo Domingo on June 10, 2008. The Mirabal sisters were assasinated in 1960 during the dictatorial regime of Leonidas Trujillo. AFP PHOTO/Ricardo HERNANDEZ / AFP PHOTO / RICARDO HERNANDEZ

Busts of the Mirabal sisters at the museum in the village of Salcedo, 150 km north of Santo Domingo on June 10, 2008. The Mirabal sisters were assasinated in 1960 during the dictatorial regime of Leonidas Trujillo. AFP PHOTO/Ricardo HERNANDEZ / AFP PHOTO / RICARDO HERNANDEZ

Tại nước Cộng-Hoà St – Domingue họ được mênh danh là Mariposas _ những cánh bướm_ đó là  ba chị em nhà Mirabal _Minerva_PatriaMaria Teresa .
Ba người nữ rất đẹp và rất khả ái này là  ba gương mặt  phụ nữ trong phong trào _ ” Antitrujillista” _  đấu tranh chống chế độ độc tài dưới thời Trujillo Leonidas (1930-1961) _ Trujillo đả bắt giam ba chị em và ra  lệnh hành quyết cả ba người vào ngày  25 thang 11 năm 1960 .

Năm 1999 ONU đã lấy ngày 25 tháng 11  này làm ngày “Quốc tế chống bạo hàng đối với Phụ-nữ” _« Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ».
____________________________________________

Mình  biết được ý nghĩa ngày “tượng- trưng ” này  qua  nhận được tài liệu  của bạn ảnh M.Bui-Duyệt _ Noumea_ Xin được đưa vào đây cùng chia sẽ.

Xin cám ơn bạn M.BD_


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *