Argentina_TANGO

Phụ bản _ TANGO_  Hình như điệu nhảy này xuất xứ từ  Argentine,  hay ít nữa thì cũng mang cái tên quốc-gia này. Mình nghĩ đến Buenos-Aires mà không xem họ biểu diễn Argentine-Tango thì là uổng lắm .

Vài hình ảnh Tango tại La Boca_

 

l1018423

l1018424

tuyrnjyrtdycxt5rytrgrutgfgchgf

l1018437

l1018407

l1018429

l1018428

l1018446

l1018440

l1018414

 

 

Mat: Leica M9 _ 28mm/Summicron ASPH
by daymadi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *