Một ngày đầu Thu .

30/9/2016_Montauroux _France

l1018018day


4 comments on “Một ngày đầu Thu .

  1. Nghi says:

    Từ phòng mình mà nhìn ra thấy khung cảnh xanh mướt thế này cũng phê lắm rồi chú ơi!

  2. Nghi says:

    Tuyệt vời, ngồi đọc sách ở dưới tán cây này chắc là mát lắm chú ơi ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *