Hình trong ngày

18/7/2016 _ Diamond Viet-Nam _

L1000255dmi-Edit


2 comments on “Hình trong ngày

  1. Thiên Thảo says:

    5 cái miệng đều xinh xinh, 5 môi hồng đều hé nở, 5 nụ cười đều tươi tắn, 5 cô rõ có 4 mặt???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *