” Chân dung “

Tuần vùa qua _ 
L1000265 as Smart Object-1
L1000263m-Edit


6 comments on “” Chân dung “

 1. CaoDung² says:

  Your occasional model seems very professional. Congratulations to both of you for these nice pics.

  • daymadi-T says:

   Sorry!, this is a “Candid shot”_ Cette demoiselle etait plutot ” Naturellement naturelle” que “Professionelle”_

 2. CaoDung² says:

  Chup chân dung là lôi’ chụp dê² làm nôi² bât lên tinh’ chât’ cua² ngùoi trong anh².
  Ngùoi chup chân dung cố gắng go.i lên nhung² dac diêm² cua² người duoc thể hiện trong bức chân dung.
  Dang’ diêu than² nhiên, ung dung cua² nhân vât trong anh², chông’ câm` tu l.u trong môt bôi’ canh² ôn` ào khiên’ minh`liên tuong² dên’ môt nhân vât tên ‘Lolita’ trong cuôn’ truyê.n mang cùng tên cua² van hào V. Nabokov. Stanley Kubrick da² dàn du.ng lai tuyêt tac’ này trong phim ‘Lolita’ vào nam 1962.

 3. Dỗ hải Yến says:

  Con cảm ơn chú về những bức ảnh . Chú có thể toàn quyền sử dụng chúng ạ. Chúc chú một ngày mới an lành
  DHY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *