Tháng Năm

Tháng năm hay tháng Năm _ Hiểu sao cũng được , cái duyên của ngôn ngữ việt .

L1017719

Category(s): LENSES_ 21mm/3.4 Super-Angulon, STREETSHOTS_ĐỜI THƯỜNG

2 Responses to Tháng Năm

  1. Tháng năm trôi qua vùn vụt, nhìn hình thì cháu hiểu là vậy, hi hi hi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *