Tháng Năm

Tháng năm hay tháng Năm _ Hiểu sao cũng được , cái duyên của ngôn ngữ việt .

L1017719


2 comments on “Tháng Năm

  1. Nghi says:

    Tháng năm trôi qua vùn vụt, nhìn hình thì cháu hiểu là vậy, hi hi hi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *