Vài bức ảnh ngày cuối năm !

…  đã là 28 tháng Chạp rồi  …_

L1001353

L1001239d

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *