Hình trong ngày

Thủ dầu Một _28/2/2016 _ Chân dung một người đàn bà lớn tuổi ở ấp Chánh Mỹ , Thủ dầu Một …!
M 240_35mm Summicron Type IV _

L1001930


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *