Đường Xưa Mây Trắng

Binh Dương _ 05/07/2014 _

L1000118-Edit

L1000123-Edit

L1000114 copy

Photos by Daymadi.com

Leica M 240 _ 35mm Summicron ASPH

 


4 comments on “Đường Xưa Mây Trắng

  1. Lê phạm Anh Khoa says:

    Đường Xưa Mây Trắng – Lần đầu tôi đọc, lần thứ 2 tôi đọc chậm hơn, lần thứ ba vừa đọc vừa nghiền ngẫm, suy nghĩ… Và tôi nghĩ rằng tôi không nên tham lam giữ làm của riêng những cái hay, cái đẹp mà có bổn phận chia sẻ cho những người khác.

  2. Nghị says:

    Cháu đọc tác phẩm này rồi, của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, rất hay, nếu có thời gian trống vắng để nghiền ngẫm tác phẩm sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng và hiểu biết thêm nhiều thứ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *