Giáp Ngọ 2014 _ Tết Quê Hương

Hôm nay là 29 Tết_

                                           Mỗi năm hoa đào nở,
                                           Lại thấy Ông Đồ già,
                                           Bày mực tàu giấy đỏ
                                           Bên phố đông người qua….!

                                                                    Thơ Vũ Đình Liên

 

L1000074

L1000076

L1010141

L1000044

L1000006

L1000091

 

Photos Daymadi-T _ Leica M 240/Summicron 35mm ASPH

 


One comment on “Giáp Ngọ 2014 _ Tết Quê Hương

  1. Õ xa mà duoc coi hình nhà thì quà xúong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *