Ảnh trong ngày

Một cây xăng trong làng _ Ấp Mỹ Hão/Thủ Dầu Một /Bình Dương

Leica M6/Summilux 35mm_Phim Kodakcolor plus 200_Click for enlarging 000054

Lò Lu 000045

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *