France_ORLEAN & REIMS

Photo-Tour_ Nói về một thành phố, đôi khi phải để ra nhiều tháng năm mới mong hiểu được phần nào vẽ đẹp và nét đặt thù của thành phố đó.

Trong suốt 20 ngày đêm trên  miền đất phía bắc nước Pháp, ngoài một bài phóng sự nhỏ về sinh hoạt cảng cá Lorient và Guilvinec , phần còn lại mình chỉ chạy thoáng qua  _ Cho kịp giờ (!)_ nên chỉ xin ghi lại vài nét chia sẽ bè bạn …Có  sai sót xin các bác bổ túc và cãm thông !

ORLEAN _Orléans is located in the northern bend of the Loire, which crosses from east to west. Orléans belongs to the vallée de la Loire sector between Sully-sur-Loire and Chalonnes-sur-Loire, which was in 2000 inscribed by UNESCO as a World Heritage Site. The capital of Orléanais, 120 kilomètres south-south-west of Paris, it is bordered to the north by the Beauce region and the forêt d’Orléans, and the Orléans-la-Source neighbourhood and the Sologne region to the south_ Wikipedia 

Thành phố Orlean con yên giấc ngủ 

Những ngã tư … duyên dáng … lạ lùng !

Phù điêu Thành phố

 REIMS _ La Cathedrale _Notre-Dame de Reims (Our Lady of Rheims) is the Roman Catholic cathedral of Reims, where the kings of France were once crowned.[1] It replaces an older church, destroyed by a fire in 1211, which was built on the site of the basilica where Clovis was baptized by Saint Remi, bishop of Reims, in AD 496. That original structure had been erected on the site of the Roman baths. As the cathedral it remains the seat of the Archdiocese of Reims.
A major site for tourism in the Champagne region, it received half a million visitors in 2006._ Wikipedia


2 comments on “France_ORLEAN & REIMS

  1. Thanh Nghi says:

    hihi.. con phố đẹp vậy mà người ta đem ghế cũ ra để vậy chú ơi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *