4. YANGSHOU-(China)-Down the River Li

Đổ giòng sông Lý_ Down the Li River_Sau gần bốn tiếng đồng hồ đạp xe, chúng tôi ghé một quán cơm trên bờ sông Lý, chờ thuyền xuôi về Giang Châu. Thiệt là như trút một gánh nặng với caí tuổi bảy mươi của tôi. Mệt quá chẵng muốn ăn chỉ uống cốc …Tsingtao lấy hơi (!)

Người lái thuyền xếp mấy cái xe đạp vào trước mũi thuyền,  cho chúng tôi lên thuyền, rôì nổ máy…

Thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt kiếng, à không , mặt sông. Nước sông trong như lọc , lòng sông không sâu lắm nhìn thấy  đáy. Hai bên bờ, không xa, là núi non trùng điệp cái trước cái sau , trông như tranh thủy mạc của … tàu !

 

Thank you for all Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *