ERRANCE_FRANCE_Musée_Bảo Tàng M.CHAGALL

Leica M9_21mm/2.8_Elmarit- pre ASPH

 

Marc Chagal (6/7/1887 – 28/3/ 1985). _ Họa sĩ Pháp gốc Nga. Được xem  là một nghệ sĩ thành công và nổi tiếng  trong thế kỹ 20.
Chagall là một nghệ sĩ toàn diện,  ngoài hội họa , ông còn là người dẫn đầu những bộ môn nghệ thuật như hoạ hình trên kiến , trên ấn phẫm, trên đồ gốm và các mẫu họa trên thảm dệt.
Theo nhà bình luận nghệ thuật Robert Hughes, ông là nghệ sĩ sau cùng của trường phái Nghệ thuật Caĩ tiến Âu châu.
Với kỹ thuật họa hình trên kiếng, Chagall đã thực hiện nhiều tác phẫm gía trị tại  Vương cung Thánh đường Reims và Metz cũng như ở trụ sở LHQ và ở Israel..
Tác phẩm hội hoạ của ông thường có kích thước rất lớn, như tác phẩm ông đã thực hiện trên trần nhà hát Paris Opera .
Sau khi Matisse mất, trong những năm 1950, danh họa Pablo Picasso đã phát biểu về ông :
“Chagall là họa sĩ, duy nhất còn lại, biết rành  nghệ thuật xữ dụng màu sắc”

Thời gian trước thế chiến thứ I, thường du hành giữa St Petersbourg, Paris và Berlin, ông đã tự tạo cho mình kỹ thuật pha màu riêng biệt và đưa ra trường phái “Tân thời’ (Modern Art).

Trong thời gian chiến tranh , ông ở Bielorussie, cho đến 1922 thì trở lại Paris.
Nỗi tiếng là họa sĩ tiên phong của trường phài Tân thời ông còn được xem là nghệ sĩ hàng đầu của Do thái .
Trong giai đoạn hoàn kim của trường phái Tân thời ở Paris, Chagall đã phối hơp “ Lập thể, Trừu tượng, Fauvism, và nhất là ảnh hưởng của Fauvism từ đó phát sinh  trường phái “ Siêu thực -Surrealisme.” ( wikipedia)

 

_______________________________________________________________

Xin Cám ơn trước những Ý Kiến đóng góp *
*  For All to enjoy, Comments will be kind, thoughful. If you want to Criticize do so in a helpful way.  Severe remarks on the topic should  be allowable. Personal attack will not be tolerated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *