Author Archives: daymadi-T

Author Avatar Image
registered
2011-01-13 14:41:04

Recent post

Sophie Periac DAOUD _
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
“Nắng Thu”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lê minh Châu _ Smart Phones !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lê minh Châu _ Cành nếp non
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lê minh Châu_ Tả Phìn
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lê minh Châu _ Hình trong ngày
Categories :FORUM-Diễn Đàn, REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lê minh Châu _ Khất thực
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chia sẽ_Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày _ “Dáng đứng Sai-gòn”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hinh trong tuần _ “Công qủa “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Xuất cá * “!
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tuần .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Từ Sa-Đéc qua Đồng-Tháp
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Một cuộc gặp gỡ .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Những chiếc áo bà ba .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Sắc màu Hội-An
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Đời thường _
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hôm nay
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Một giờ với “Mikhail Pasquier”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Hình trong ngày “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
2 _ Apoqualia MS_G 28
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
MS-G-28/2 _ Lens ?
Categories :FORUM-Diễn Đàn, SHARING IDEAS
Tag :
Hình trong ngày .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Thì thầm !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Bún bò Huế
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Phà sang sông
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Nhớ Phố cỗ Hà-nội
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
Chiều thứ hai “Buồn” ! _ Cao-Dũng
Categories :SHARING-Trao Đổi
Tag :
Chủ-nhật buồn !
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Chúc Mừng Năm Mới -2017
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ánh Sáng !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Londres _ Khởi đầu năm mới 2017
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Uzes_ France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
NOEL 2016
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
“Giao mùa”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Giao lưu _ ” Thu Vàng”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ngày 25 Tháng 11
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Giao-lưu _”Thu vàng” của Cao Dũng_Belgique
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình Trong Ngày _ Of the Day
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Leica M – Streets of Helsinki Part 1
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Buenos-Aires_ Day three _ LA BOCA
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Argentina_TANGO
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Flash_ Kết quả cuôc thi ảnh Siena International Photo Award 2016
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Glaciar Perito-Moreno _ Day Two
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Buenos-Aires_ Day One
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày _
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Cột “_
Categories :STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG
Tag :
Nghệ nhân “hè” phố _ (2)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Một ngày đầu Thu .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Du lịch mùa Thu *.
Categories :Publicity
Tag :
Chân quê
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ảnh trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Thiền Viện Trúc Lâm Trí-Đức
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
… cá !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chuyển mục
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Trở về với máy phim “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chụp đêm
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Mưa Thủ Dầu Một “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
” Chân dung “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ảnh bộ trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ảnh trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Mỗi ngày 1 Ảnh
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Đá !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Leica 35mm/3.5 Summaron
Categories :Lens Summaron 35mm/3.5, LENSES_Ống Kính
Tag :
Tháng Năm
Categories :LENSES_ 21mm/3.4 Super-Angulon, STREETSHOTS_ĐỜI THƯỜNG
Tag :
Noumea_ Tân đảo
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
SYDNEY-2016 / Home to refugees and asylum seekers from around the world
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Nghệ nhân hè phố
Categories :LENSES_ 21mm/3.4 Super-Angulon, REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tuần
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Lò gạch Trà Vinh
Categories :LENSES_ 21mm/3.4 Super-Angulon, REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Cô hàng rau
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Một hình ảnh đẹp về Việt-Nam .
Categories :STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG
Tag :
Vài bức ảnh ngày cuối năm !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Gói bánh tét ngày Xuân …
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chúc Mừng Năm Mới
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Phụ bản La Havanne.
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
CUBA
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Mưa Sài-gòn !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Italia_2015
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Workshop_ tiêu cự 21mm trong ảnh phóng sự
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Bướm vàng
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Đập lúa .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
21mm Workshop !
Categories :LENSES_ 21mm/3.4 Super-Angulon, TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Hình trong tuần .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hoa đồng cỏ nội .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Công trường _
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
lang thang
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
3 ngày : Guangzhou / Fosan / Xiao-Zhou
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Đặng Trung.
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Afghanistan _ từ 34.000 bộ !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Cape -Town (3) _ BAFANA
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Cape-Town (2) _ SAFARI
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Nam Phi _ Le ” Cape Town ” (1)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
TRÍCH BÁO .
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Sản phẫm mới _ Summarit 50mm/2.4
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
Ghi lại “Một ngày vui”
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong tháng _ Arta /Nice
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Photokina 2014 _ Koln (Germany)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
FTU (VN) _ ” The Next Page of Life “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Leica 40mm Summicron-C
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
Những em bé áo nâu .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Trao đổi kinh nghiệm _ Leica 35mm Summilux ASPH / FLe
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Đời thường trên bãi biển !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hà-nội _ Cầu Long-biên
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
HCM Ville _ Saigon 2014
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
HÌNH TRONG NGÀY …
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Gỏi Ngó Sen !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Sắc Xanh …
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
Đường Xưa Mây Trắng
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
Montreal _ Một ngày dưới mưa
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Wetzlar _ Quê hương Leica .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
100 NĂM LEICA
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hình trong ngày
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Leica 21mm/3.4 Super-Angulon
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
Hình hôm nay
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chân dung đường phố
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Mẫu của táo ( Apple)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Ảnh trong ngày .
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Một buổi sáng ở khu vực Ngã sáu Sài-gòn .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Một buổi sáng ở Ấp Mỹ-Hảo _ TDM/BD
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Giáp Ngọ 2014 _ Tết Quê Hương
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
2014
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Bordeaux – France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Mùa Thu trên cao _ Montauroux
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Pháp_ St Paul de Vence
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Seoul – South KOREA
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Sydney & Canberra_ÚC
Categories :STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG, TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Ảnh trong ngày
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Một chặng đường với Câu lạc bộ Leica Việt-nam.
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự, TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Ngã tư (+)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự, STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG
Tag :
Forum_ Miroslav Tichy
Categories :FORUM-Diễn Đàn, ON THE NET_TRÊN MẠNG, SHARING IDEA_Trao đổi kinh nghiệm
Tag :
Có một con đường …!
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Đường Phố_ 2 _ Street
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Người thợ sơn.
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
M-240 _ Flash news from Nomadphotography
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chân Dung Đường Phố_Bình Dương .
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
HoChiMinh – City
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Format : Gallery
Rio de Janeiro_ Brazil
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
LYON_France .
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
France_Printemps a St Raphael
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
FORUM _ New sharing from Paris
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
MONTAUROUX_France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
CARNAVAL de NICE_France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
STREET_Vietnam
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
STREET_Vietnam ( 2 )
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
ANNEE DU SERPENT QUÝ TY 2013 _ Vietnam
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
SA-ĐEC _ Vietnam
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
SYDNEY_ 01/2013 _ Australie
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
LISBONNE-Portugal
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
usa_MEMPHIS_Tennessee
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
usa-SALTLAKE CITY-Utah
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
usa_SACRAMENTO-californie
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
usa_SAN-FRANCISCO
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
France-GRENOBLE
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
France _ Saint-NAZAIRE
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
France-NANTES
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
France_ORLEAN & REIMS
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
STRASBOURG
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
VANNES
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
QUIMPER _ KENAVO !
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Photo-tour_POUL-FETAN_Bretagne
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
LORIENT_ Bretagne
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Photo-Tour_ LORIENT
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Photo-Tour_BRETAGNE – France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Dune de PYLA _ France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Cité Médiévale de Carcassonne _ France
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
MONTAUROUX _ France
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Lò Gốm _ Thủ công nghệ
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
SEAL – Giới Thiệu M9 Monochrome-Canberra
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Đời Thường
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Vang Bóng Một Thời_Cagnes sur Ner
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
PARIS
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Brocantes_Chợ Lạc Xon (!)
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Forum-Diễn đàn_TỊNH TÂM
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Italie_VATICAN-(2)
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Provence-LES LAVANDES
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Italie_ROME-VATICAN
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
France_TOULON
Categories :ERRANCE_FRANCE
Tag :
Paris_Roissy-CDG
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Hội-An _ Ông Đường.
Categories :STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG
Tag :
Viet-Nam_HỘI-AN
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Viet-Nam_HUE
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Viet-Nam_BAC-NINH
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
Viet-Nam_HA-NOI
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
VIETNAM_Nhà máy bao bì LIKSIN-Bắc Ninh
Categories :Publicity
Tag :
Giang Châu_CHINE_Cormoran
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chùa Bà-VIETNAM-Bình Dương
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
VIET NAM_2012-Année du Dragon
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Big-Screen-VIETNAM-Children
Categories :BIG-SCREEN, GALLERY PHOTOS
Tag :
Big-Screen-SNAPSHOOT.
Categories :BIG-SCREEN, GALLERY PHOTOS
Tag :
Big-Screen- MONTAUROUX-France
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Forum-BON CRU 2012
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Forum-AUSTRALIA-Sydney
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Forum_AUSTRALIA
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
Peaceful on the Li River-(China)
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
YuLong River-(CHINA)
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Li River-(CHINA)
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
YANGSHOU-(China)
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
6. YANGSHOU-(China)-Gaotian Market
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
5. YANGSHOU-(China)-Yulong River
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
4. YANGSHOU-(China)-Down the River Li
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
3. YANGSHUO-(China)-In the village
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
2. YANGSHUO-(China)-The LandScapes
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
1. YANGSHUO-(China)-The Town
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Chân Dung Giáng Sinh
Categories :GALLERY PHOTOS, REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Hòn Sơn_VIET NAM
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Mũi Né_VIET NAM
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Montauroux_FRANCE
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
TRAVEL-New-york
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
New york City_NEW YORK
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
FORUM_From_Nomadphotography.com.au
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
LENSES_28mm/2.8 Elmarit-M-ASPH
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
Annecy_FRANCE
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
St-Raphael_FRANCE
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Abbaye Thoronet_FRANCE
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Petra_JORDANIE
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
Mangroove-VIET NAM
Categories :BIG-SCREEN
Tag :
LENSES_35mm/1.4 Summilux-M-pre ASPH
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
LENSES_24mm Elmarit-M-ASPH
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
LENSES_28mm Elmarit-M-pre ASPH-“Man, I want this lense!”
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
REPORTAGE_Leica BANGKOK
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_AUSTRALIA_OLF_Canberra Rock Band
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
STREET SHOTS_VIET NAM- Hà nội
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
TRAVEL-VIET NAM_Tây Bắc Landscapes
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
INFORMATION-Leica
Categories :ANNEXE_Leica on Web
Tag :
TRAVEL_VIET-NAM_Tây Bắc
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự, TRAVEL_Du Lịch
Tag :
STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG-(3)
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG-(2)
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
STREET SHOTS_ĐỜI THƯỜNG_(1)
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
NOUVEAUTÉ/NET- TIN MỚI/MẠNG
Categories :ANNEXE_Leica on Web
Tag :
ANNEXE_Leica_On the Web_Trang Web
Categories :ANNEXE_Leica on Web
Tag :
REPORTAGE_Leica FRANCE_Stage photo
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_VIET NAM_Maison Chance
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_VIET NAM_Handicrafts
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
TRAVEL_SHANGHAI_3 ngày trên Bến Thượng Hải
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
ERRANCE_ FRANCE_Callian
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
FORUM_Diễn đàn _ MINH DŨNG
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
TRAVEL_Du-Lịch_Truyền thống VIỆT NAM qua Lễ cưới.
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
TRAVEL_VIET NAM_Chợ “chữ” ngày Tết.
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
TRAVEL_Genève.
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
ERRANCE_FRANCE_Nắng Thu.
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
ERRANCE_FRANCE_Thu vàng.
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
LENSES_21mm/2.8 Elmarit-pre ASPH.
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
LENSES_18mm/3.8-Super Elmar-M-ASPH
Categories :LENSES_Ống Kính
Tag :
ERRANCE_FRANCE_St.Raphael
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
EXPO_Triển lãm Ảnh – Daymadi-T
Categories :ANNEXE_Leica on Web
Tag :
ERRANCE_FRANCE_Foire au vin_Chợ rượu_Cagnes-sur-Mer
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
TRAVEL_Du Lịch_3 ngày ở Venise.
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
SHARING_Trao đổi_ Chụp Cái Gì ?
Categories :SHARING IDEA_Trao đổi kinh nghiệm
Tag :
FORUM_Diễn Đàn _ MINH DŨNG
Categories :FORUM-Diễn Đàn
Tag :
TRAVEL_AUSTRALIA_3 Thành Phố Của Úc _ (3)
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
TRAVEL_AUSTRALIA_3 Thành Phố Của Úc _ (2)
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
TRAVEL_AUSTRALIA_3 Thành Phố của Úc _ (1)
Categories :TRAVEL_Du Lịch
Tag :
SHARING_Which lens for 35mm camera_Tiêu Cự Nào Thích Hợp ?
Categories :SHARING IDEA_Trao đổi kinh nghiệm
Tag :
ERRANCE_FRANCE-Montauroux
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
SHARING_Ảnh Đen Trắng từ Files màu .
Categories :SHARING IDEA_Trao đổi kinh nghiệm
Tag :
SHARING_Ảnh Đen Trắng từ Files màu (2)
Categories :SHARING IDEA_Trao đổi kinh nghiệm
Tag :
ERRANCE_FRANCE_Musée_Bảo Tàng M.CHAGALL
Categories :GALLERY PHOTOS
Tag :
REPORTAGE_VIET NAM_Châu Đốc
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_Wedding in village_Đám Cưới Trong Làng
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Format : Gallery
REPORTAGE_VIET NAM_4 Ngày đêm_Một chặng đường _ ” MŨI KÊ GÀ _ GHỀNH SƠN “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_VIET NAM_4 Ngày đêm_Một chặng đường ” HÒN KHÓI “
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
REPORTAGE_Phóng Sự_4 Ngày đêm_Một chặng đường
Categories :REPORTAGE-Phóng Sự
Tag :
Format : Gallery