Archives:

Tả Phìn

02/10/2017 _ Chuyến đi này anh Lê minh Châu đã dự tính rất lâu _ Một năm trước được anh cho hay tôi  đã có ý tham gia vì thời gian này tôi sẽ đang ở Thủ Dầu Một nhưng gần đến ngày thì tôi có vấn đề sức khoẻ. Tiếc quá ! Những thửa • Read More »