Archives:

Hình trong ngày

27/9/2017 _Dọn hàng buổi sáng _ Luang Prabang __________________________ Ảnh : Lê minh Châu /California Mat : Canon GX7 Mark II