Archives:

Từ Sa-Đéc qua Đồng-Tháp

13/08/2017 _ Chuyến phà trên sông Tiền Giang _ Sông Tiền hay Tiền Giang là nhánh hạ lưu bên trái (tả ngạn) của sông Mê Kông, Sông Tiền chảy từ Phnom Penh, qua Kandal và dọc theo ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Prey Veng (tả ngạn – bở bắc) và Kandal (hữu ngạn – • Read More »