EXPO_Triển lãm Ảnh – Daymadi-T

Triễn lãm ảnh  5/2011 tại Trung Tâm Cultura _Puget/Argens (Pháp)

Triển lãm ảnh lần này gồm 20 bức ảnh -18 trong trang blog này- lựa ra từ những chuyến đi trong năm 2011, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Cultura_ Puget/Argens (Pháp)


_________________________________________________________

Xin Cám ơn trước những Ý Kiến đóng góp* For All to enjoy, Comments will be kind, thoughful. If you want to Criticize do so in a  helpful way.  Severe remarks on the topic should be allowable. Personal attack will not be tolerated.

__________________________________________________________


One comment on “EXPO_Triển lãm Ảnh – Daymadi-T

  1. TTNGHI says:

    Chú Tuyên có triển lãm ảnh cá nhân thật thích quá đi, toàn là ảnh đẹp trên khắp thế giới, sướng thiệt! :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *