REPORTAGE_VIET NAM_4 Ngày đêm_Một chặng đường _ ” MŨI KÊ GÀ _ GHỀNH SƠN “

Mũi Kê Gà

Năm giờ sáng hôm sau, trời còn tối lắm mà chúng tôi đã co` mặt tại Muĩ kê gà ( đã kê mà còn thêm gà ). Chó sủa qúa !

Anh Lộc dẹp xe xong chúng  tôi thong thả ra bãi biển, mò mẫm đi trong bóng tối…

Đến bãi, trong khi hai bạn Pẫu Lộc lui cui dọn chân máy, tôi bấm được vài cái hình sau đây

” Trăng muộn”

” Anh Pẫu”

” Bãi biển vắng người ”

“Xa xa thấp thoáng vài bóng ông câu  ….”

 

 

Trời đã sáng tỏ lắm rồi, chúng tôi từ giả mũi kê gà để di chuyển đến nơi khác ….

_______________________________________________________________

Xin Cám ơn trước những Ý Kiến đóng góp *  For All to enjoy, Comments will be kind, thoughful. If you want to Criticize do so in a helpful way. Severe remarks on the topic should be allowable. Personal attack will not be tolerated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *